Obchodné právo

Rodinné právo

Ponúkame vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úpravu práv a povinností rodičov...

Obchodné právo

Ponúkame právne poradenstvo pre všetkých podnikateľov na Slovensku ako je poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti, prípravu a vedenie valného zhromaždenia, prípravu podkladov pre rozhodnutia akcionárov...

Trestné právo

Ponúkame obhajobu a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania (analýzu problému, návrh riešenia, prípravu obhajoby)...
Copyright © 2007 - 2023 THOLTOVÁ AK. Všetky práva vyhradené.
Created by Limic