Tvorba zmlúv

Ponúkame Vám vypracovanie zmlúv o prevodoch a nájmoch nehnuteľností, zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja, nájmu a podnájmu nehnuteľností v rôznych variantách a zároveň aj vyhotovenie príslušných splnomocnení.

Ďalšie typy zmlúv

  • napríklad kúpne, darovacie, zámenné zmluvy na nehnuteľnosti, záložné zmluvy na hnuteľné veci a nehnuteľnosti, zmluvy o pôžičke, zmluvy o prevode obchodného podielu v s.r.o., ručiteľské dohody a iné
  • zápisnice o iných právnych úkonoch (napríklad uznania dlhu a pod.)
  • zakladanie obchodných spoločnosti (vyhotovíme všetky potrebné listiny a návrhy, najmä zakladateľské listiny a spoločenské zmluvy s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstiev)
  • zmeny v obchodných spoločnostiach (vyhotovíme všetky potrebné listiny a návrhy, napríklad - rozhodnutie spoločníkov s.r.o. o zmene obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, prevodu obchodného podielu a pod.)