Informácie o advokátskej kancelárii Tholtová

Advokátska kancelária Tholtová

Advokátska kancelária Tholtová
JUDr. Monika THOLTOVÁ - advokát
Mierová 167/B
821 05 Bratislava 2
Slovakia

Tel.: + 421 (903) 845 391

E-mail: ak@tholtova.sk
Web: www.tholtova.sk

IČO: 31 269 036
Reg. SAK č.: 2092
Bankové spojenie: Tatra Banka: 2628 798 299 / 1100